Kontorene våre

Aplia har to avdelinger. Vårt hovedkontor befinner seg i Skien, midt i byen i luftige og nylig oppussede lokaler i Centrumsgården. Vi åpnet også i 2022 avdelingskontor i Bergen, i helt nye flotte lokaler på Minde i umiddelbar nærhet til den nye Bybane-linjen mot Fyllingsdalen. Fordelt på kontorene i Skien og Bergen jobber en gjeng fantastiske hyggelige og dyktige IT-konsulenter med kjernekompetanse innen systemutvikling, arkitektur, utvikling og drift av skyløsninger. I tillegg har vi forskjellige fagområder og spesialkompetanse fordelt på de ulike avdelingene.

Skien

Aplia i Skien er vår største avdeling, og har i 15 år vært en ledende aktør i IT-bransjen i Grenland. Våre medarbeidere i Skien jobber med utvikling, forvaltning og drift for noen av våre største kunder. Blant annet innen utdanning, transport, kraft og offentlig sektor.

Vi er også ekstremt stolt av kompetansen innen UX, frontend-rettet utvikling, DevOps, interaksjonsdesign og backend-rettet utvikling av løsninger med høy kompleksitet. Vi er også stolt av et levende sosialt og faglig miljø på

aplia ansatte
thumbsup_rune

Bergen

Hos Aplia i Bergen finner du en utrolig dyktig gjeng med IT-konsulenter. Bergenskontoret ble åpnet så sent som våren 2022, og vil være en avdeling i vekst i mange år fremover i tid.

Her har vi backend utviklere, så vel som frontend og fullstack-utviklere med lang erfaring og spesialkompetanse innen prosjektledelse, løsningsarkitektur, apputvikling og sikkerhet.