Bakgrunn

Undervisningsdirektoratet fornyer alle læreplaner fra 2020. Fagfornyelsen skaper behov for en ny generasjon digitale læremidler. Aschehoug Univers, eller Aunivers, legger til rette for strukturerte læringsløp eller fleksible moduler. Aschehoug Univers åpner for tverrfaglighet, adaptivitet og fleksible innkjøp.

Hovedoppdraget vårt var å inngå i et sammensatt team fra flere leverandører, for å omsette interaksjonsdesign og statiske skisser som var utarbeidet med bakgrunn i brukertester, om til dynamiske og responsive webløsninger.

Målsetning

Aschehoug har som overordnet mål å styrke merkevarene og øke direktesalg over nett. De har mål om å kommunisere effektivt med de ulike målgruppene, og etablere verdiøkende og varige relasjoner til kundene for effektivt å konvertere kommunikasjon til salg. Det er også et mål å skaffe seg nødvendig innsikt i kundenes behov for å treffe fremtidens marked.

Aschehoug har behov for å skreddersy tilbud og innhold til hver enkelt kunde, segmentere, markedsføre og utvikle nye løsninger for kunder ved å kombinere produkter med kundedata.

For å gjenbruke eksisterende data, sørge for effektiv logistikk, smidige forretningsprosesser og innsikt er plattformen integrert med Aschehougs ERP og CRM-systemer for produktinformasjon og distribusjon.

Aschehoug ønsker å skille seg fra sine konkurrenter ved å ha den beste forfatter- og produktpresentasjonen på nett. For å oppnå disse målene kreves det en stabil plattform som lett tilpasses nye behov og funksjoner.

Løsning

Aplia har siden 2018 vært en sentral aktør i utviklingen av digital læringsressurser for Aschehoug forlag. Her var oppgave å forstå og løse Aschehougs kunder sine behov på en optimal måte. Et eksempel på en kunde for Aschehoug er elever som skal få optimal opplæring, og utvikle seg til ressursterke voksne samfunnsborgere. Her var det viktig for Aplia å ha evnen til å sette seg grundig inn i Aschehougs fagfelt, i dette tilfellet pedagogikk. Det var for Aplia avgjørende for å kunne levere gode digitale løsninger.

Aplia har jobbet tett med Aschehougs interne designteam, med høyt fokus på implementasjon av innholdsnavigering, samt maler hvor det benyttes parallax-effekter. Aplia har også bistått kunden med utbedringer, DevOps og Performance-analyser.

Plattformen til Aschehoug er utviklet til å være moderne, fremtidsrettet og brukervennlig både for kunder og administratorer. Plattformen er også tilpasset og utviklet slik at det er mulighet for å utvide med flere nettsteder i Aschehoug-konsernet etter behov.

Løsningen er tilpasset for å ha en så kort og enkel salgsprosess som mulig. Det er enkelt og effektivt å kjøpe fysiske produkter, verk og serier, digitale produkter, abonnementsprodukter og kurs. Plattformen benyttes av ulike kundegrupper med tilpasset brukerregistrering for privatpersoner, forhandlere og bedrifter uten avtale med Forlagssentralen for å nevne noen. Brukere fra utdanningsinstitusjoner kan også logge seg på via FEIDE. FEIDE er tjeneste for enhetlig identitetsforvaltning i norsk utdanningssektor. Brukerne har tilgang til “min side” og få full oversikt over ordrehistorikk, redigere opplysninger som address, kontaktinformasjon og mye mer.

Plattformen skal bidra til å fremme de ulike merkevarene til Aschehoug og øke salget av både fysiske og digitale produkter. En felles plattform gir mange fordeler. Blant annet kan man dra nytte av raskere og rimeligere utvikling når funksjoner er felles for flere nettsider. Dette naturligvis uten å være til hinder for at hvert enkelt nettsted har sitt eget grafiske uttrykk og funksjoner tilpasset de aktuelle målgruppene.

Teknologi og metodikk:

eZ Platform, Confluence, CSS, GitLab, HTML, Ibexa DXP, Jira, PHP, SCRUM, Sass, Vue.js, Amazon Web Services (AWS), Figma, Foundation, GitHub, Kanban, Three.js, Twig, Python, Terraform, Ansible, Docker, Redis, OpenShift, Symfony, MySQL, Apache HTTP Server, Amazon ECS, Datadog, MongoDB Atlas, Amazon S3, Sentry, Scrutinizer, AWS Lambda, Java, Wildfly, Gradle

Ønsker du å komme i gang med nytt prosjekt, eller å gjøre noe med eksisterende løsning men vet ikke helt hvor du skal starte? Fyll ut kontaktinfo så hjelper vi deg.

Christian

Christian Hjellestad

Salgs- og markedsleder

christian.hjellestad@aplia.no 406 44 407

Kontakt