Aschehoug Univers

Aschehoug  4

Aschehoug Undervisnings nye plattform for digitale læremidler.

aunivers.no

Bakgrunn:

Undervisningsdirektoratet fornyer alle læreplaner fra 2020. Fagfornyelsen skaper behov for en ny generasjon digitale læremidler. Aunivers legger til rette for strukturerte læringsløp eller fleksible moduler. Aschehoug Univers åpner for tverrfaglighet, adaptivitet og fleksible innkjøp. 

Målsetning:

Hovedoppdraget vårt var å inngå i et sammensatt team fra flere leverandører, for å omsette interaksjonsdesign og statiske skisser som var utarbeidet med bakgrunn i brukertester, om til dynamiske og responsive webløsninger. Vi har jobbet tett med Aschehougs designteam, med mye fokus på implementasjon av innholdsnavigering, men også maler hvor det lekes med parallax-effekter. Vi har også bidratt med DevOps og Performance analyser og utbedringer.

Plattform:

eZ Platform

Aschehoug Innholdsnavigasjon Aschehoug 3 Aschehoug  4