Bakgrunn:

Aplia var med på å implementere et nytt og responsivt nettsted for UiA. De hadde en eldre eZ Publish versjon med mer enn 86 000 innholdssider. I forprosjektet hadde UiA selv gjort omfattende brukertesting, og identifisert toppoppgaver, med klare målsetninger for de nye nettsidene.

Nettstedet er integrert mot en rekke eksterne tjenester deriblant:

  • FEIDE login / replisering av brukere fra FEIDE katalog inn i tilsvarende struktur i eZ
  • Studiehåndbok
  • Forskerprofiler via integrasjon med CRISTIN
  • ICAL kalenderintegrasjon

Løsning

Våren 2014 var Aplia var med å implementere et nytt og responsivt nettsted for UiA. Nettstedet ble migrert fra en eldre eZ Publish versjon til et nytt eZ Publish rammeverk med nytt malverk og en rekke nye funksjoner.

Nettstedet er integrert mot en rekke eksterne tjenester deriblant:

● FEIDE login / replisering av brukere fra FEIDE katalog inn i tilsvarende struktur i eZ

● Studiehåndbok

● Forskerprofiler via integrasjon med CRISTIN

● ICAL kalenderintegrasjon

Siden lansering i 2014 har Aplia vært UiAs partner for drift og vedlikehold, og har drevet kontinuerlig videreutvikling av nettsidene. Vi håndterer et stort volum av henvendelser som innebærer alt fra feilretting og brukerveiledning, til nye utviklingsoppgaver.

Dette løser vi via vårt supportsystem (se beskrivelse del 6 og i bilag 6 pkt 2.2.4), og med et dedikert team med fire utviklere som har inngående kjennskap til kundens tekniske plattform og visuelle profil. I tillegg har vi en prosjektleder som har ansvar for kommunikasjon med kunden og koordinerer ressursene internt hos Aplia slik at oppgaver blir løst innenfor avtalte rammer.

TEFT

https://www.uia.no/forskning/teft

Våren 2015 fikk vi i oppdrag å utvikle en webbasert utgave av forskningsmagasinet TEFT. TEFT skulle skille seg kraftig ut fra vanlige nyhetsartikler på design, og ha flere muligheter for å blande bilde og videoinnhold enn vanlige artikler.

Samtidig skulle designet fungere innenfor et eksisterende grid­oppsett og i det øvrige responsiverammeverket som UiA bruker. Her var god dialog mellom våre utviklere, UiA designansvarlige ogmagasinets innholdsprodusenter helt avgjørende for resultatet.

Kompetansetorget

https://kompetansetorget.uia.no/

I tillegg leverte Aplia kompetansetorget.uia.no lansert våren 2014. Nettstedet er et verktøy for å knytte studenter mot relevante oppgaver og bedrifter.

Kompetansetorget.uia.no er stedet der studenter og arbeidsliv møtes gjennom:

● forslag til bachelor­ og masteroppgaver studenter kan løse sammen med virksomheter

● utlysning av relevante jobber for studenter og nyutdannede

● studentkatalog hvor talentene våre viser seg frem Høsten 2015 fikk

Kompetansetorget.uia.no et nytt design og en rekke nye funksjoner laget basert på erfaringene fra første års drift.

Teknologi og arbeidsmetodikk:

PHP, FEIDE, iCAL, Apache Solr, GDPR, WCAG, eZ Publish, BitBucket, Go, Kubernetes, Azure Kubernetes Service, JavaScript, Alpine.js, Microsoft Azure, PostgreSQL, Docker, CI/CD, Fabric, HTML, CSS, GORM

Universitetet i Agder
Universitetet i Agder
Universitetet i Agder

Ønsker du å komme i gang med nytt prosjekt, eller å gjøre noe med eksisterende løsning men vet ikke helt hvor du skal starte? Fyll ut kontaktinfo så hjelper vi deg.

Christian

Christian Hjellestad

Salgs- og markedsleder

christian.hjellestad@aplia.no 406 44 407

Kontakt