Skjermbilde av Vigo IKS's nettside
Skjermbilde av Vigo IKS's nettside
En typisk underside på Vigo IKS
En typisk underside på Vigo IKS
Kalendervisning
Kalendervisning

Vigo IKS

Skjermbilde av Vigo IKS's nettside
Skjermbilde av Vigo IKS's nettside

www.vigoiks.no

Bakgrunn

Vigo IKS ivaretar utvikling og forvaltning av fylkeskommunens felles IT-systemer innen videregående opplæring. Dette er derfor en stor nettside med mye innhold og med ulike målgrupper. På nettstedet finner du blant annet informasjon til ansatte i de ulike fylkeskommunene, tidligere eksamensoppgaver og brukerdokumentasjon.

Nettsiden til Vigo IKS hadde behov for en oppfrisking av design, samtidig som de ønsket å bli mer brukervennlig. De ønsket også å bli værende på daværende plattform.

Målsetning

Ved hjelp av et redesign og omstrukturering av nettsidens innhold ønsket vi å oppnå et mer moderne uttrykk og ikke minst en  bedre brukeropplevelse. Ved hjelp av å analysere trafikken på nettstedet og brukerenes atferd fikk vi en tydelig indikator på hvilket innhold det var behov for å prioritere. Det er også tatt høyde for universell utforming, slik at alle type brukere er inkludert.

Plattform

eZ Publish