Til hovedinnhold
Bilde av en person på en laptop. Fra Christin Hume på Unsplash

Case study: Zoom for Enestående Familier

Ved hjelp av en integrasjon av Zoom kan Enestående Familier nå arrangere digitale aktiviteter.

Enestående familier er et veldedig tiltak i regi av IOGT for familier som av forskjellige grunner er ensomme og ønsker en arena hvor de kan møte andre for sosialisering og aktiviteter. Det arrangeres aktiviteter i distriktsgrupper som bingo, utflukter, kinoturer og mer, for liten og stor. Gruppene er drevet på frivillig basis av foreldre og andre som ønsker å bidra. I løpet av det siste året med koronapandemi og restriksjoner har det derimot vært vanskeligere å gjennomføre aktiviteter, og Enestående familier har, som de fleste andre, sett seg om etter digitale erstattere for tidligere fysiske møteplasser.

Aplia har i en årrekke levert nettsider til både IOGT og Enestående familier, og vi er stolte av å kunne bidra med tekniske løsninger som gavner fellesskapet. I løpet av de siste månedene har vi levert integrasjoner mellom Enestående familier sine nettsider og Zoom som muliggjør organisering og gjennomføring av digitale aktiviteter direkte på nettsidene.  På spørsmål etter ferdigstilt prosjekt har IOGT følgende kommentar å komme med: "Vi opplever at [Aplia] raskt forstår hva vi trenger når vi lufter en problemstilling, og på kort varsel implementerer praktiske og brukervennlige løsninger som vi ikke selv har kompetanse til å foreslå". 

Løsningsbeskrivelse

Hver aktivitet på Enestående familiers nettsider er presentert som en egen underside (se eksempel på aktivitet her). Fra administrasjonspanelet kan det nå med et klikk velges om det skal inkluderes tilhørende Zoom-møte for aktiviteten.  For aktiviteter som har Zoom komponenten aktivert vil det automatisk registreres et Zoom møte i tidsrommet aktiviteten skal gjennomføres. Det legges også til knapper for å bli med i dette møtet både for arrangør og deltagere på undersiden for aktiviteten, og i bekreftelsespost som sendes til deltakere. For arrangører blir en knapp for å starte møtet synlig så fort møtet er ferdig registrert, mens for deltager blir en knapp for å bli med i møtet synlig på aktivitetens starttidspunkt. I tilfeller hvor deltagere ankommer før en arrangør har startet møtet blir disse plassert i en virtuell lobby inntil møtet starter.

For Enestående familier er deltagerens personvern spesielt viktig, og i denne sammenheng har vi også laget et system på toppen av Zoom-funksjonaliteten som skal sikre at kun deltagere på aktiviteten kan komme seg inn på Zoom-møtene. Her deles det inn i aktiviteter som er åpne for alle og aktiviteter hvor hver enkelt deltager må forhåndsgodkjennes av arrangørene. Før en deltaker får delta på en aktivitet sendes brukeren via nettsidene hvor en avsjekk gjennomføres for å verifisere deltagerens godkjenning.

Har du spørsmål om Zoom eller trenger du hjelp til å implementerer en slik løsning på din nettside? Ta kontakt, så hjelper vi deg i gang.