Til hovedinnhold
Et bilde av en hvit pult med en plante, en laptop og en penn med Aplia-logoen.

Hva er Universell Utforming på nett?

Digitaliseringsdirektoratet har satt mål om at alle webløsninger skal følge kravene om universell utforming innen 1. januar 2021. Men hva er universell utforming egentlig?

Internett er for alle og brukes av alle, i likhet med resten av samfunnet vi lever i. I Norge eier stort sett alle sin egen datamaskin, tablet eller smarttelefon, og hele 9 av 10 surfer på Internett hver dag. Med så mange forskjellige brukere, må løsninger på nett derfor tilrettelegges og utformes slik at alle får en god brukeropplevelse.

Et lovkrav

Likestillings- og diskrimineringsloven stiller krav til universell utforming på nett. Ideen bak UU er å skape gode løsninger som fungerer for alle, uansett om du har nedsatt funksjonsevne eller befinner deg i en situasjon der universell utforming kan gjøre hverdagen din på nett litt enklere. Eksempler på dette kan være at du er svaksynt og trenger gode fargekontraster for å se innhold på nett, eller at du har brukket en arm og benytter deg midlertidig av tastaturnavigering.

Hvem gjelder universell utforming for?

Universell utforming er et lovkrav og gjelder for alle offentlige og private virksomheter i tillegg til frivillige organisasjoner. Direktoratet for forvaltning og IKT utfører kontroller og tar kontakt med de som ikke oppfyller minimumskravet i WCAG 2.0 standarden. 

Det er også et krav om at ved bruk av sosiale medier skal også disse være universelt utformet. Dette gjelder kun for virksomheter og ikke for private kontoer.

Nødvendig for noen, men bra for alle

Universell utforming bidrar til en enklere hverdag på nett for alle, og ikke bare brukere med spesielle behov. Du vil oppnå langt bedre brukeropplevelse på din nettside, samtidig som du vil nå ut til en større målgruppe. Vi pleier å si at universell utforming er nødvendig for noen, men bra for alle!

Trenger du hjelp til å lære mer om universell utforming eller har du behov for å sjekke om din nettside oppfyller kravene? Ta gjerne kontakt med oss, så hjelper vi deg!