Til hovedinnhold

Optimaliser dine løsninger med universell utforming

Universell utforming handler om å skape omgivelser, produkter og tjenester som er tilgjengelige for alle, uavhengig av individuelle forskjeller.

Universellt utformet tastatur

Hva er universell utforming?

Universell utforming handler om å skape produkter, omgivelser og tjenester som er tilgjengelige for alle mennesker, uavhengig av deres evner, alder eller andre individuelle egenskaper.

Internett er for alle og brukes av alle, i likhet med resten av samfunnet vi lever i. Derfor må løsninger på nett tilrettelegges og utformes slik at alle får en god brukeropplevelse.

Hvem gjelder det for?

Digitaliseringsdirektoratet har satt mål om at alle webløsninger skal følge kravene om universell utforming innen 1. januar 2021

Universell utforming gjelder for alle offentlige og private virksomheter i tillegg til frivillige organisasjoner. Direktoratet for forvaltning og IKT utfører kontroller og tar kontakt med de som ikke oppfyller minimumskravet i WCAG 2.0 standarden. 

Dekorativt bilde av Person som sitter ved PC

Hvorfor er universell utforming så viktig?

Universell utforming bidrar til en enklere hverdag på nett for alle, og ikke bare brukere med spesielle behov. Du vil oppnå langt bedre brukeropplevelse på din nettside, samtidig som du vil nå ut til en større målgruppe.

Likestillings- og diskrimineringsloven stiller krav til universell utforming på nett. Å bryte denne er diskriminering, og det er viktig at vi tar den på alvor.

Universell utforming er nødvendig for noen, men bra for alle.

Aplia og universell utforming

Aplia har eksperter innen universell utforming. Vi har hjulpet mange av våre kunder til å ta smarte grep og kunne raskt innfri kravene.

  1. Tilpasse eksisterende løsningen du har idag: Våre unike digitale spesialister har lang erfaring med universell utforming. Vi har lang erfaring med tilpasse eksisterende løsninger for innfri kravene til universell utforming.
  2. Opplæring: Aplia tilbyr omfattende opplæring for å sikre at du og dine ansatte kan universell utforming. Vårt mål er å gjøre deg selvforsynt, slik at du kan dra nytte av innsikten du trenger når du trenger det.
  3. Støtte: Aplia har også muligheten og lang erfaring med å tilby støtte der vi sammen lager en langsiktig plan for å bygge gode og fremtidsrettede løsninger med universell utforming i tankene.
Kode på en skjerm

Ta det første skrittet mot universelt utformet suksess og inklusivitet.

Ønsker du å gjøre din virksomhet mer tilgjengelig og inkluderende gjennom universell utforming? Aplia står klar til å bistå med ekspertise og erfaring. Sammen kan vi utforske muligheter for å skape et miljø der alle, uavhengig av individuelle forutsetninger, kan dra nytte av dine tjenester og informasjon. Identifiser potensialet for å gjøre dine produkter, tjenester og digitale plattformer tilgjengelige for et bredt spekter av mennesker.

Ingrid

Ingrid Berg

Kundeansvarlig
ingrid.berg@aplia.no 45250019